Sestrojení grafu paraboly podle tabulky hodnot Podle předpisu funkce nejprve zkusíme odhadnout tvar funkce, poté spočítáme některé body funkce a sestrojíme graf funkce.

video