Velký třesk
Velký třesk (1/2) · 2:00

Mezník 1: Velký třesk Jak to všechno začalo?

Navazuje na O čem je historie všeho?.
(hudba) Naším prvním velkým milníkem je velký třesk, ke kterému došlo zhruba před 13,7 miliardou let a který vedl ke vzniku celého vesmíru. Nevíme toho mnoho o přesném poměru přísad, které vedly k tomuto prvnímu milníku. Nemáme zkrátka dost důkazů. Například, co umožnilo vznik velkého třesku? Nevíme. Proč k velkému třesku došlo? Můžeme se pouze domnívat. Byl zde vůbec vesmír a čas před velkým třeskem? Ani to nevíme. Co víme je, že velký třesk nám zajistil suroviny pro vše, co kolem nás dnes je. Po velkém třesku tu byl rychle se rozpínající vesmír a byl tu čas. Byla zde také hmota a energie. Zprvu byl vesmír tak žhavý, že nebyl rozdíl mezi hmotou a energií. Během první miliardtiny sekundy po velkém třesku se hmota a energie oddělily. Pak převzala energie různé formy včetně gravitace a elektromagnetismu. Hmota se zjevila ve formě elektronů a kvarků. A kvarky se brzy zformovaly do protonů a neutronů. Proč je to tak důležité? Protože se nic změnilo v něco. A to něco zahrnuje vše potřebné k vybudování zajímavého vesmíru. Takového, který bude jednou zahrnovat vás a mě. Pojďme se podívat blíže, jak vesmír začal budovat složitější věci.
video