Techniky
Přihlásit se
Techniky (2/5) · 4:10

Konzervace starých kreseb mistrů: Snaha o nalezení rovnováhy Základním úkolem muzea je pečovat o svoji kolekci a zachovat ji pro další generace. Evropské kresby z doby od 14. do konce 19. století nebo staré kresby mistrů jsou zvláště křehké - jsou na papíře a staré stovky let. Konzervátor papíru musí najít rovnováhu mezi zachováním historické integrity…

Základní úlohou muzea je pečovat o sbírky a zachovat je pro budoucí generace. Evropské kresby od 14. do konce 19. století nebo staré kresby mistrů jsou zvláště zranitelné jsou na papíře a jsou staré stovky let. Konzervování díla starého mistra je snahou najít rovnováhu. Všechny kresby mají nedostatky, co se jejich stavu týče, které musí být individuálně posouzeny. Zde konzervatoristka z muzea Getty opatrně zkoumá 500 let starou starogermánskou kresbu. Nejprve odlepí kresbu z podkladu. Zkoumá kresbu zespodu podsvícenou. Takto snadněji uvidí stopy, které po sobě zanechaly drátky papírové formy, skvrny vodotisk; natrhnutí s tmavší částí, kde byla kresba dříve opravena a v rohu stín kousku papíru, který sloužil k připevnění kresby k podkladu. Dále kresbu prozkoumá pod ultrafialovým světlem. Hnědým skvrnám se říká "foxing". Jsou způsobeny plísní. Nakonec studuje kresbu pod mikroskopem. Nyní konzervatoristka testuje rozpustnost inkoustu, aby se vyhnula rozpití během ošetření. Umístí kresbu na vakuový stůl zařízení, které vytáhne tekutiny použité při ošetření z papíru. Štětečkem nanese čpavkový roztok, aby snížila skvrnitost. Roztok jemně odstraní hnědou barvu, která odpoutává pozornost od kresby. Pečlivě střídá použití amoniakového roztoku s ethanolovým, aby snížila výskyt nepravidelných linek či skvrn, které po sobě zaschlý čpavkový roztok zanechá. Se zvětšovacími skly prozkoumává trhliny a připravuje je k opravě a zpevnění. Vezme kousek japonského ubrousku a opatrně na jej aplikuje pastu z pšeničného škrobu, aby trhlinu opravila. Japonský papír má velmi silná vlákna, je chemicky neutrální a může být snadno rozpoznán a odstraněn. Nechá pastu usadit tím, že položí kresbu mezi savé papíry a zatíží ji skleněnými deskami a závažími. V poslední fázi konzervace je celá kresba navlhčena a umístěna mezi závaží se savými papíry, aby se odstranila vlhkost a kresba se vyrovnala. Tento proces trvá přes dva týdny a savé papíry jsou opakovaně vyměňovány kvůli snazšímu vysychání. Cílem konzervace není, aby kresba vypadal znovu jako nová. Spíše bezpečně odstranit poškození, která odpoutávají pozornost od díla a přiblížit list k původnímu záměru umělce. Důkaz stáří nezmizí, ale nyní ustupuje do pozadí, takže se můžete soustředit na kresbu samotnou.
video