Hudba
Přihlásit se
Hudba (1/12) · 2:56

Noty, takty a metrum Seznámení s druhy not a jejich zápisem, druhy taktů a jejich délek.

Nota představuje zvuk o určité výšce a o určité délce. Pojďme začít s délkou. Tady mám 5 not. Notu celou, což je prázdná hlavička. Notu půlovou, což je hlavička s nožičkou. Takže 2 půlové noty se rovnají jedné celé. Čtvrťová nota je jako půlová, ale je vybarvená. Dvě tyto noty se rovnají jedné půlové. Tyto čtyři noty se rovnájí jedné celé. Osmina vypadá jako nota čtvrťová, ale má navíc praporek. Dvě tyto noty se rovnají jedné čtvrťové. 4 se rovnají půlové a 8 se rovná celé notě. Šestnáctina vypadá jako osmina, ale má navíc ještě jeden praporec. A s hodnotou je to podobné. 2 šestnáctiny se rovnají jedné osmině. 4 šestnáctiny se rovnají jedné čtvrtce. A tak dále. Tyto praporce se také mohou spojit a nožičky mohou jít nahoru i dolů, aniž by to změnilo délku noty. Teď se pojďme podívat, jak se se noty skládají do větších celků. Začneme se způsobem počítání dob, tzv. metrem. Vyberu si nejdříve 4/4 (čtyřčtvrťový takt). Horní číslo udává, kolik pravidelných dob je v každém taktu. Dolní číslo říká, jakou hodnotu má ta jedna doba v taktu. Proto když napíšeme 4 čtvrťové noty do 4/4, takt končí a je třeba napsat taktovou čáru. Pokud to samé uděláme ještě jednou, vytvoříme 2 takty. Teď použiji všechny možné druhy not ve 4/4 taktu. Celá nota má 4 doby. Pokud někde najdete celou notu a jedná se o 4/4 takt, hraje se nebo zpívá se jen jedna jediná nota, která trvá celý takt. Půlová nota je polovina celé, neboli 2 doby. Poslechneme si teď začátek Dvořákovy deváté symfonie, Novosvětské, pomalé věty. Žestě tu mají 3 takty, 3 takty plné půlových not a pak 1 takt, kde je nota celá.
video