Hudba
Přihlásit se
Hudba (4/12) · 3:24

Další druhy taktů Méně obvyklé metry s použitím 6, 9 nebo 12 dob - šestičtvrťový takt, šestiosminový takt, devítiosminový takt, dvanáctiosminový takt.

Tady máme příklad 6/4 taktu od amerického skladatele Josepha Schwantnera, The Poet's Hour. 6 dob v taktu se čtvrťovou notou jako jednotkou. Další metrum, které chci probrat, je 6/8. 6 dob v taktu s osminou jako jednotkou. Tento takt je trochu komplikovanější, protože v pomalejším tempu můžeme přemýšlet o každém taktu jako o šestidobém. Ale pokud je tempo rychlé, rozdělíme takt na 2 doby, každá doby pak obsahuje 3 osminy nebo čtvrťovou s tečkou. Pro 6/8 v pomalém tempu si poslechneme tuto krásnou část pro hoboje a anglické rohy z Ravelova baletu Dafnis a Chloé. Rychlejší verzi můžeme slyšet třeba ve Variaci Ptáka Ohniváka ze Stravinského baletu Pták Ohnivák. 9/8 se chová obdobně. V pomalejším tempu se budou doby počítat po osminách, takže 9 dob. V rychlejším tempu jsou spíše doby 3, čtvrťová s tečkou bude jako 1 doba. 12/8 se chová také stejně. V pomalejším tempu 12 dob v taktu, osmina jako 1 doba. Když se podíváme na úvod Stravinského baletu Pták Ohnivák, vidíme 12/8 takt v pomalém tempu s pocitem 12 dob v taktu. Pokud se podíváme jen o pár taktů dále, pulzace se změní na 4 doby, čtvrťová s tečkou jako 1 doba.
video