Přihlásit se

Úprava mocninného výrazu do komplikovanějšího tvaru .

video