Úprava mocninného výrazu do komplikovanějšího tvaru .

video