Vlastnosti čísel a absolutní hodnota Vlastnosti čísel a rovnice s absolutní hodnotou

video