Koncové chování racionálních funkcí příklady

video