Přihlásit se

Důkaz: Derivace konstanty je 0 .

video