Přihlásit se

Aritmetika derivací - násobení konstantou, součet a rozdíl funkcí Odvození základních vlastností derivací - derivování funkce vynásobené konstantou, derivování součtu dvou funkcí a derivování rozdílu dvou funkcí

video