Přihlásit se

Hledání lokálních maxim pomocí derivace .

video