Přihlásit se

Věta o nabývání maxima a minima spojité funkce na uzavřeném intervalu .

video