Starověký Orient
Starověký Orient (1/5) · 4:48

Soška modlícího se muže z Tell Asmar Jedna z dvanácti sošek nalezených v Tell Asmar. Soška znázorňuje stojícího muže, který se modlí. [2900-2600 př. n. l., výška 29,5 cm, umístění: The Metropolitan Museum of Art, New York]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

(Steven) Téměř před 5 000 lety někdo důkladně pohřbil malou skupinu alabastrových sošek do podlahy chrámu. (Beth) A právě teď se koukáme na jednu z těchto sošek v Metropolitním muzeu umění, které se říká stojící věřící muž. Byl pohřben společně s 11 ostatními soškami, to znamená 12 sošek celkem, z toho většina mužského pohlaví. (Steven) Koukáme se na jednu z menších sošek. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 30 cm do téměř jednoho metru. (Beth) Chrám, ve kterém byli pohřbené, byl ve městě zvaném Eshnunna v severní části starobylé Mezopotámie. (Steven) Nyní známé jako Tell Asmar. Sošky z Tell Asmaru jsou považovýny za významné vyjádření umění rané sumerské dynastie. Myslíme si, že tento chrám byl zasvěcen bohu Abu. (Beth) V této době, ve třetím tisíciletí před Kristem, na tomto území kolem řek Tigris a Eufrat, se objevila nejčasnější města, stejně jako písmo. Toto je rozhodující moment dějin člověka. Tyto města měly správní budovy, chrámy, paláce, ze kterých bylo mnoho objeveno archeology. (Steven) Toto je přechodné období hned po době bronzové, poslední období neolitu, kdy byli lidé usazeni ve velkých údolích s řekou všude okolo světa. A on je nádherný. (Beth) On je nádherný. Jeho široké oči a jeho pozornost jsou, podle mého názoru, velmi přitažlivý. Ale samozřejmě nebyl určen k tomu, aby se koukal na nás. Byl určen k tomu, aby pozoroval sochu, sochu boha, který měl být v této soše ztělesněn. (Steven) Vlastně věříme, že osoba, pro kterou sloužila tato socha jako zástupce, byla také v této sošce ztělesněna. (Beth) Elitní člen starobylé sumerské kultury proto zaplatil, aby mohla být tato soška vyrobena a umístěna před tohoto boha jako druh zástupce, pravděpodobně pro neustálou modlitbu, aby byla jeho pozornost zaujímal pouze bůh. (Steven) Jeho ruce jsou sepnuté, stojí vzpřímeně, jeho ramena jsou široká, je tu dojem frontality. (Beth) Přestože je vytesán z obou stran, je určen k tomu, aby byl viděn zepředu. Přesto že termín "určen k tomu, aby byl viděn" je velmi legrační. (Steven) No, byl určen, aby byl viděn bohem. Můžete vidět, že jeho vlasy jsou rozdělené ve středu a spadají zvlněné dolů. Mohou to však být také copánky, které se vinou dolů a rámují vousy, které jsou poměrně formální, a padají dolů v řadě pravidelných vlnek. Jeho ruce jsou sepnuté hned pod jeho vousy. Jeho ramena, stejně jako nadloktí, jsou velmi široká. Má také velmi pěkné zdobení na spodní části jeho šatu. (Beth) Přijde mi ale velmi zvláštní, jak válcová je jeho spodní část těla a jak zploštěný je jeho trup. (Steven) Pokud se kouknete na jeho tvář pozorně, můžete vidět, že jeho opravdu velké oči jsou ve skutečnosti vložené mušle a vnitřek jeho zorniček je černý vápenec. Také můžete vidět, že jeho obočí, které je zdobně tesané, mohlo být také vloženo dodatečně. (Beth) Je to velmi odlišné od egyptské kultury, která se začala vyvíjet ve stejnou dobu. V egyptské kultuře sochy v první řadě reprezentují faraona, krále a dávají najevo jeho božství, na Blízkém východě však vidíme tyto obrazy zaslíbených věřících, ale ne králů. Alespoň v průběhu tohoto raného dynastického období. Figurky z Tell Asmaru, které byly vykopány, jsou velmi podobné. Nebyly určeny k tomu, aby jako portréty zobrazovaly specifického člověka, ale jako symbol této osoby. (Steven) Vypadá však velmi pokorně, jeho ústa jsou zavřená, jeho rty pevně stisknuté, a samozřejmě je úžasně pozorný. (Beth) A díky tomu, že má sepnuté ruce budí, podle mého názoru, ještě větší dojem pokory. (Steven) Jsou tu zajímavé rafinované volby, které autor těchto figurek udělal. Podívejte se na to, jak se sukně rozšiřuje a ulpívá k nadloktím trochu šířeji než bychom očekávali. (Beth) A jeho torzo je zpracováno téměř ve tvaru V. Je tu dojem geometrického vzoru a ne přirozené formy těla. (Steven) Při pohledu na záda této figurky, můžete tu vidět menší rýhu, která tu byla vryta horizontálně. Je tu také něco jako náznak možná svázaného opasku, který spadá dolů. (Beth) Podle mého názoru se umělec nerozhodl pro přirozenou figuru, protože přirozená figura by před bohem mohla navodit dojem jen někoho navštěvujícího, někoho, kdo jen prochází okolo, ale nápad nehybné, symetrické, přímé figury s velkýma očima dává dojem věčnosti figurky, která navždy nabízí své modlitby bohu. (lehká hra na piano)
video