Starověký Orient
Starověký Orient (3/5) · 3:24

Naramsinova stéla Kamenný monument s reliéfy popisuje vítězství Akkadské říše nad horským kmenem Lullubitů. [2254-2218 př. n. l., vápenec, rozměry 1,5 x 2 m (šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

♪ úvodní hudba ♪ Nacházíme se v Louveru a díváme se na Naramsinovu vítěznou stélu. Je to opravdu stará stéla. Jde o velmi starou sochu s reliéfy. Je stará 4200 let. Domníváme se, že byla vytvořena přibližně v roce 2200 př. n. l. Naram-Sin byl prapravnuk zakladatele Akkadské říše, Sargona. A tato stéla připomíná jeho velmi důležité vítězství. Připomíná vítězství nad horským kmenem Lullubitů, který pobýval v oblasti východní Mezopotámie. Ve starověké Mezopotámii se většinou podobné vítězné scény zobrazovaly v pásech. Celou scénu rozdělovali do horizontálních pásů. Zde umělec vytvořil novou kompozici, ve které nahoře vidíme Naram-Sina. Pod Naram-Sinem vidíme vlevo jeho vojáky šplhající na horu. A vpravo poražené, padající, pokořené a zraněné. Pro mě je velmi zajímavé, že Naram-Sinova armáda je tak disciplinovaná. Vojáci udržují formace, pochodují v zástupu. Vidíme vlajkonoše následované ozbrojenými vojáky, zatímco na pravé straně vládne chaos. A Naram-Sin je vzpřímený a vznešený a připomíná boha v porovnání se smrtelníky, kteří ho obklopují. Jedna z věcí, které jsem si ihned všimla, je, jak každý nebo skoro každý pohled je upřený na samotného Naram-Sina. Hledí na něho jeho vojáci. Poražení se k němu otáčí. Je zřejmě ústředním bodem kompozice. Co se mi na tom nejvíce líbí, jsou poražení. Máte před sebou jednoho z poražených, který byl doslova svržen dolů z hory. Můžete ho vidět na zádech, padajícího, jakoby padal do vody. Také vidíme postavu doslova pod Naram-Sinovým chodidlem, někoho s kopím zabodnutým v krku. A pak, což je podle mě nejzajímavější, úplně vpravo naproti hoře je muž, který prchá. Vidíte, že jeho chodidla jsou otočena od Naram-Sina, ale také se otáčí, vrací se a úpěnlivě prosí. Zřetelně zde vidíme použití symbolického jazyka. Toto nemá být přirozené zachycení armády šphající na horu, ale symbolický obraz, který vypráví příběh skrze symboly této události. A tak vidíme Naram-Sina mnohem většího než všechny ostatní s rameny zobrazenými čelně, s hlavou z profilu a blízko božstvu na vrcholu hory, které je zastoupeno něčím, co vypadá jako slunce. Ano, slunce nebo hvězdy jsou silou, která mu pomohla k vítězství. A také… a to je důležité… Naram-Sin má přilbu s rohy, což je akkadský symbol božství. A tak skrze své vítězství ukazuje význam a důležitost božstva. Správně. Ve skutečnosti celý výstup na vrcholek hory podporuje myšlenku, že Naram-Sin stoupá do království nebeského. ♪ závěrečná hudba ♪ (Toto video vzniklo díky štědrému daru od Marty Braun.)
video