Starověký Egypt
Starověký Egypt (1/6) · 3:01

Sedící písař Socha neznámého egytského písaře nalezená v Sakkáře. [2620-2500 př. n. l., namalovaný vápenec, rozměry 44 x 35 x 53,7 cm (délka x šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

(hudba) Jsme v muzeu Louvre a díváme se na sochu jménem Sedící písař. Je to socha ze Staré říše, která není v živé velikosti. Je z roku 2600 př.n.l, neboli zhruba 4600 let stará. Pochází z pohřebiště v Sakkáře. Tam kde je Džoserova pyramida Takže je to významné místo Staré říše Tato socha je důležitá z mnoha důvodů. Sedící písař nás seznamuje s Egyptskou společností, ale zejména nám ukazuje, že se liší od jinak přísného stylu. Z tohoto pohledu vypadá neformálně. Má pokrčené nohy, drží svitek papyru. Měl by také držet nějaký druh rákosového pera. Oproti jiným typickým sochám Egypta však vypadá více lidsky. To je kvůli tomu, že nemá královský a božský faraónský status. Jedná se o písaře a ti byli v Egyptské hierarchii důležití. Umí psát, což byla velmi důležitá dovednost. A také byl očividně vysokého postavení, protože si nechal udělat svou sochu. Není však postavou božskou, a proto je reprezentován naturalisticky. Jak jsi řekla, je důležitý. Což nám je sděleno v detailech. Byl to literát, kterému patrně svěřili písařství o státě. Bohatství poté podle archeologů představuje jeho zaoblený pas. Jeho střední věk poté můžeme odhadnout z tuku nebo pozůstatku svalů. Také má jakýsi nádech moudrosti Má také osobnost, tenké rty, velké uši a jeho oči vypadají velice živě. Duhovku má vyvrtanou z krystalu s trochou barvy. Oči také lemuje trocha mědi, což je velice krásné. Malován je červeným okrem, vlasy jsou poté malovány černou barvou. Je vlastně vyobrazen velice přirozeně, ať již díky osobnosti, postoji nebo malbě. To však není správné, jelikož měl být viděn pouze zpředu. Jedná se o pohřební sochu, takže něco musí zůstat utajeno. Je sice pravda, že měl být viděn zpředu, ale ve skutečnosti měl zůstat zcela skryt. Pravda, socha byla určena na posmrtný život. Skutečně se tedy jedná o sochu skrytého života. Ta byla určena pro věčný a posmrtný život. (hudba) Toto video bylo uskutečněno díky štědrému daru Kevina Bradshawa.
video