Starověký Egypt
Starověký Egypt (3/6) · 5:03

Faraon Achnaton s manželkou Nefertiti a dětmi Domácí oltář zobrazující Achnatona, Nefertiti a jejich tři dcery. [cca 1350 př. n. l., vápenec, výška 32,5 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Kolem roku 1350 př. n. l. se v egyptském umění vše změnilo Když přemýšlíme o egyptském umění, nepřemýšlíme o změně To je pravda, Stará říše, Střední říše, Nová říše a přechodné doby v mezidobí, zde je umění neměnné po téměř 3000 let ale je zde radikální zlom okolo 1350 a to proto, že vládce Achnaton mění státní náboženství. Mění ho od uctívání boha Amona k novému bohu, slunečnímu bohu zvanému Aton, tak, že si ve skutečnosti mění své vlastní jméno na Achnaton, což znamená "Aton je potěšen". Klíčové je, že udělá ze sebe a své manželky jediné představitele Atona na zemi, takže znepokojí všechny kněze Egypta tím, že udělá ze sebe a své manželky jediné, kteří mají přístup k novému bohu Atonovi. A ve skutečnosti, poté, co Achnaton umírá, se Egypt se vrátí ke svému tradičnímu náboženství. Takže toto období je velmi krátkou epizodou v Egyptské historii, ale také značí skutečný posun ve stylu a tato malá kamenná deska, na kterou se díváme, tato zahloubená reliéfní rytina, kterou bychom umístili do soukromého, domácího prostředí, je perfektním příkladem těchto stylistických změn. Ano, byl by to oltář v něčím domě, kde by viděli Achnatona a jeho manželku Nefertiti a jejich vztah k bohu Atonovi. Toto bylo vždy jedno z mých oblíbených sochařských děl. Je to tak neformální v porovnání s většinou egyptského umění, že skutečně máme pochopení tohoto páru a jejich vztahu jeden k druhému a jejich vztahu k vlastním dětem a lásky a rodinného života. Podívejme se zblízka. Nalevo máte samotného Achnatona, toto je faraon Egypta, nejvyšší vládce. Můžete vidět že drží svoji nejstarší dceru a připravuje se ji políbit, zdá se, že ji drží velmi něžně. Podpírá jí hlavu, drží ji pod stehny. Zdá se, že ona ukazuje pravděpodobně v tentýž okamžik zpět na svoji matku. Vidíme Nefertiti, jak drží další dceru na klíně a ta ukazuje zpět na Achnatona a ještě třetí dceru, tu nejmladší, na jejích ramenou, která si hraje s náušnicí. Myslím si, že je hned zřejmé, že je zde něco špatně s jejich anatomií. Když se podíváme na děti nebe když se podíváme na Nefertiti nebo Achnatona, vidíme odulá břicha, velmi hubené paže a prodloužené lebky. Formy, které přiměly historiky umění přemýšlet, zda neměl Achnaton špatné zdraví. Ve skutečnosti si nemyslíme, že bylo, myslíme si, že je to čistě stylistický zlom, který byl zamýšlen k odlišení tohoto nového věku, nového náboženství od egyptské minulosti. Egyptské umění bylo ovládáno přímočarými formami, zdá se, že Achnaton zde žádal tento nový styl, ovládaný zakřivenými formami. Podívejte se na pečlivou pozornost věnovanou drapérii, je zde lehkost, která je v absolutním kontrastu k tradicím egyptského umění. Ale v některých aspektech jsou zde prvky tradičního egyptského sochařství. Ano, stále vidíme složený pohled na tělo a profilové zobrazení obličeje, ale frontální pohled na oko. Pravá nebo jedna ruka směřuje na nás ale ramena jsou s námi v rovině, takže vidíme největší možnou část těla, zatímco figury jsou stále ještě z profilu. Podívejme se na ikonografii, tato malá deska je tímto způsobem velmi výřečná. Je zde přítomen Bůh, Aton, v podobě slunečního disku. A z tohoto slunce, které má v sobě malou kobru, což značí že je to nejvyšší božstvo. Jediné božstvo. Achnaton byl monoteista a toto bylo ve velkém kontrastu k panteonu bohů na který tradiční egyptské náboženství spoléhalo. Zde Achnaton říká: "Ne, je pouze jeden pravý Bůh" takže vidíme kobru, vidíme sluneční disk a pak vidíme paprsky světla, jak proudí dolů a když se podíváte zblízka, uvidíte ruce na koncích těchto paprsků, s výjimkou těch paprsků, které končí právě na obličeji krále a královny, tam nevidíte jen ruce, ale také znak "Ankh", egyptský symbol života, takže je to jakoby Aton dával život těmto dvěma lidem a právě jen těmto dvěma lidem. Tyto paprsky světla drží Ankhy přímo u jejich nosů, je to dech života pro Achnatona a Nefertiti. Na trůnu Nefertiti vidíme symboly jak Horního tak Dolního Egypta, značící, že Nefertiti je královna obou. Achnaton sám sedí na jednodušším trůnu, z čehož cítíme její důležitost a fakt, že vládli Egyptu společně.
video