Starověké Řecko
Starověké Řecko (6/20) · 3:52

Kylix s Dionýsem Oboustranně malovaná mělká číše na nízké nožce s mírně pozdviženými horizontálními uchy. Autorem díla je Exekias. [cca 530 př. n. l., malovaná keramika, 30,5 x 15,6 cm (průměr x výška), umístění: Staatliche Antikensammlungen, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Jsme v mnichovské sbírce starověkého umění. Díváme se na malý pohár, který vytvořil Exekias ve starověkém Řecku. Přestože ho nazýváme 'malý pohár', vejde se do něj množství vína, které by člověka docela opilo. To je pravda. V porovnání se současnými sklenkami na víno je vlastně dost velký. Pohár má tvar kyliky. Je mělký a má malý podstavec. Po stranách má držadla. Do nich se provlékl palec. Zdá se, že jak v něm ubývalo vína, začala se objevovat dekorace na dně. Ano. Ačkoli se to může zdát neobvyklé, pohár je plátno pro další umělecké dílo. Jde o nádhernou scénu ze starověkého Řecka: loď s bohem Dionýsem, bohem vína. Má několik neobvyklých znaků. Je zde několik hravých delfínů, kteří jakoby plují okolo lodi. Prostor okolo spojuje vodu a nebe. Samotný prostor je červený. Není naznačen rozdíl. Delfíni se zdají být jakoby po obou stranách lodi. A vyskakují z vody. Vzbuzují pocit hravosti. Pohár vytvořil slavný řecký malíř váz Exekias. Zachovalo se 35 váz, které vytvořil. Takže se díváme na velmi unikátní předmět. Exekias byl malíř a hrnčíř. Často svá díla podepsal, jako tento předmět. Při bližším pohledu je zřejmý další neobvyklý detail: přímo vedle stěžně roste vinná réva. Na ní jsou nádherné trsy bobulí vína a také listy. Skoro jako by vytvářely pergolu nad lodí. Podle tohoto příběhu prchal Dionýsos před piráty. Aby se před nimi schoval, nechal vyrůst vinnou révu ze samotné lodě. A přeměnil piráty na delfíny. Je zřejmé, jak se Exekias pokusil využít celý prostor tím, že naplnil okrouhlý prostor kyliky horizontálně rostoucí vinnou révou a delfíny skákajícími okolo. Je těžké pracovat s prostorem, který dává tvar kyliky. Je zde jemné zakřivení, na které jakoby reaguje každá část této kompozice. Jakoby reagovala na samotné zakřivení poháru. Je zde oblouk vinné révy. Elegantní oblouk načrtnutý plachtami, které nadouvá vítr. Na nich je vidět ten tlak, který poháněl loď kupředu. A samozřejmě skoky delfínů a také zakřivený trup lodi. Kruhový tvar trsů vína pak kopíruje kruhový tvar poháru. Dionýsos je obdivuhodný. Leží na zádech, jakoby u hostiny, možná hovoří, ale také z něj vyzařuje lehkost a uvolnění. Na plášti má hvězdy, a zajímavé jsou také listy v jeho koruně. Jedná se o malbu černých figur z Attiky. Jde o styl kresby ze starověkého období. Umělec předmět nejprve pokryl barvou a pak do něj vyryl jehlou jemné tvary, například kresbu dřeva tvořící kýl lodi, nebo vinnou révu nad Dionýsem. Loď obsahuje dost ornamentů, na přídi má loď vyrytu tvář. Na zádi je vidět hlava jakási labutě. Fascinujícím zážitkem muselo být, když červené víno loď zcela zakrylo a při pití se pomalu začala loď vynořovat. Jakoby plula na moři červeného vína. Pak člověk musel být stejně uvolněný jako Dionýsos.
video