Starověké Řecko
Starověké Řecko (10/20) · 0:50

Diadumenos Římská kopie ztracené řecké bronzové sochy z období 440-430 př. n. l., jejíž autorem byl Polykleitos. Socha znázoňuje vítěžného atleta Diadumena, který si jako symbol vítězství zavazuje stuhu okolo hlavy. [118-138 n. l., mramor, výška 1,82 m, umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Tato socha představuje atleta, vítěze jedné z velkých starořeckých her. "Diadúmenos" znamená doslova "uvazující si cosi kolem hlavy", v tomto případě červenou vlněnou stuhu. Právě stuhou byli vítězové her obdarováváni. Někoho možná překvapí, že ve starověkém Řecku se neudílely hmotné odměny, vítězové obdrželi prostou stužku nebo věnec a měli právo umístit svou sochu v olympijské svatyni. O co atleti usilovali především, byla sláva a věhlas.
video