Starověké Řecko
Starověké Řecko (4/20) · 1:25

Amfora znázorňující soutěžící ve skoku dalekém Na amfoře je zaznamenán průběh disciplíny skoku dalekého na antických Olympijských hrách. [cca 540 př. n. l., malovaná keramika, výška 42 cm, umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Tato konkrétní váza vyobrazuje skok daleký a je vlastně nejlepším vyobrazením starověkého skoku dalekého, který máme. Řekové pro tuto událost využívali závaží, což nám přijde trochu divné. Lidé často říkají, že závaží pomáhala skokanovi, aby mohl doskočit trochu dál. Myšlenkou je, že se zhoupnul dopředu při výskoku, a dozadu před dopadem, a musel doskočit čistě na nohy. Pokud by doskočil na nějakou jinou část těla, byl by diskvalifikován. Řekové neuchovávali údaje o vzdálenostech ani o rychlostech, nevypadá to, že by pro ně byly příliš důležité. Tehdy to byl vítěz, kdo získal všechnu slávu a to bylo to důležité. Samozřejmě, když se nad tím zamyslíte, neměli prostředky k měření rychlostí ani vzdáleností, protože nemohli mít něco jako "fotofiniš". Takže bylo důležité to, co se stalo ten den. Ačkoliv můžete vidět, že pod skokanem jsou 3 stupně. Ty můžou buď zaznamenávat jeho předchozí skoky nebo to můžou být skoky dalších soupeřů. Ale on vypadá, že si vede lépe než všichni ostatní.
video