Starověké Řecko
Starověké Řecko (2/20) · 4:13

Dipylská amfora Obrovská amfora pocházející z pozdního geometrického období. [755-750 př. n. l., keramika, výška 1,55 m, umístění: Národní archeologické muzeum, Athény]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Jsme v Národním archeologickém muzeu v Athénách a díváme se na dipylskou vázu. Říká se jí dipylská váza, protože byla nalezena poblíž toho, co bylo později nazváno brána Dipila v Athénách, a poblíž přilehlého hřbitova. Je to obrovská keramická nádoba. Je to amfora. V antice však bývala používána k označení hrobů a je obrovská. Její výška přesahuje jeden a půl metru. Je téměř tak vysoká jako já. Je neobvyklá tím, že zde vidíme postavy. Vidíme, že vypráví děj. S tím se v pozdním geometrickém období setkáváme čím dál častěji. Pojmenování "geometrický" styl se u této vázy přímo nabízí. Podívejme se na ni pozorněji. Od své základny až po horní okraj hrdla je pokryta hranatými geometrickými vzory. Vidíme zde meandry, kosočtverce, trojúhelníky. Tato nádoba vychází z oné prastaré tradice, která se, pokud mohla, vyhýbala prázdnotě. Na spodní části hrdla vidíme černé pásy... Tam kde se hrdlo setkává s tělem vázy. ...a také poblíž samé horní obruby. Máme zde tyto černé pruhy, které opticky oddělují jednotlivé části nádoby. Nejzajímavější je však skutečnost, že se zde začínají objevovat vyobrazení zvířat a dokonce i lidí. Jak jsi řekla, setkáváme se s tím až ke konci geometrického období. Na hrdle nádoby vidíme pasoucí se jeleny. Pod nimi se nacházejí buď kozy či gazely, někteří lidé v nich vidí i jeleny. Ležící nebo sedící. Všimněme, že v obou případech... Tedy u jelenů i koz. ...jde o opakující se motiv, takže je vlastně pokračováním geometrického vzoru, který neodmyslitelně patří i k těm oblastem nádoby bez postav. Je pravda, že těla zvířat jsou redukována na velmi jednoduché geometrické tvary. Každé zvíře se přesně shoduje s tím předchozím i s následujícím a téměř bychom ani nepostřehli, že jde o postavy zvířat. Natolik jsou součástí dekorativního vzoru vázy. Přesně. V hlavním pruhu na "ramenech" nádoby, kde je váza téměř nejširší,... Tedy v místě, kde ucha přiléhají na tělo nádoby. ...vidíme množství truchlících postav po obou stranách těla zesnulé ženy. Víme, že se jedná o ženu, neboť má na sobě sukni, což byl způsob, jak tehdy umělci naznačili pohlavní. Leží na marách a je nad ní rozprostřen rubáš. Vidíme zde postavy, které si rvou vlasy, což je symbolem truchlení. Někteří si dokonce ty drobné vzory ve tvaru písmene M, které padají mezi postavami, vykládají jako slzy. Podívejte se, jak se umělec vyhýbal zanechání prázdného místa. Dokonce i mezi ony tvary písmene M namaloval drobné hvězdy, aby ta prázdná místa zaplnil. Pod zesnulou ženou vidíme pravděpodobně rodinu. Jsou zde větší klečící postavy a také menší postavy, patrně děti. Jejich těla mají tvar převrácených trojúhelníků. Jejich nohy představují kosočtverce. Vše je velmi redukované a postavy jsou vykresleny jako černé siluety. Řekové měli velmi specifický způsob vypalování nádob pro dosažení červeného pozadí a černých postav na něm. Nejde tedy o glazuru v moderním slova smyslu. Namísto ní je použita technika malby řídkým jílem. Jemné částečky jílu jsou rozptýleny ve vodě a poté je suspenze použita k malbě na povrchu nádoby. To bylo velmi obtížné, neboť k malbě použitá směs byla stejné barvy jako suchý jíl před vypálením. Důležitý však byl následující krok. Nádoba byla vypálena v hrnčířské peci při teplotě přibližně 900 stupňů. Celsia. Během vypalovacího procesu byl z pece odsáván kyslík. V důsledku toho celá nádoba zčernala. Pec se pak nechala trochu vychladnout a kyslík do ní byl opět vpuštěn. Tím bylo docíleno toho, že se neomalovaným částem vrátila jejich teplá červená barva. Pouze omalované části zůstaly černé. Dokážete si asi představit, jak obtížné tento proces kontrolovat, když v antickém světě neměli teploměr. Jde o skutečně úžasný doklad zručnosti řeckých hrnčířů. Osoba, která tuto nádobu vytvořila, použila hrnčířský kruh, ale musela ji vyrobit po částech a poté je beze spár sesadit dohromady. Jde o skvělý příklad pozdní řecké geometrické keramiky.
video