Starověký Řím
Starověký Řím (11/12) · 2:26

Hadrián: císařský palác Hadrián postavil obrovský komplex na venkově, Hadriánovu vilu v Tivoli, asi 30 km východně od Říma. Zdroj: Britské muzeum.

Císařský palác Téměř okamžitě potom, co se Hadrián stal císařem, vytvořil plány na císařskou vilu na venkově asi 30 km východně od Říma. Měřítko vily je ohromující. Zpřístupněná oblast dnes pokrývá zhruba 90 akrů, ale celý pozemek byl pravděpodobně 3 krát větší. Sedíme na jednom z nejhezčích míst Hadrianovy vily v Tivoli. Ale slovo 'vila' nám správně nepřiblíží to, co Tivoli představuje. Vlastně je to letní správní centrum celého císařství. Je to obrovský komplex navržený pro tisíce lidí. Nejen pro císaře a jeho dvůr, ale i pro úředníky, správce, armádu a sluhy a otroky, kteří byli potřeba k udržení tohoto 'města' v chodu. Dává nám to představu, co si o sobě Hadrián jako císař myslel. Staví velké centrum tady v Římě, ale popravdě je v Římě velmi málo, objíždí hranice impéria, je na severu Anglie, dohlíží na stavbu zdi, je v Sýrii, v Africe, je na Dunaji, je na Nilu, ale na rozdíl od Trajána, který neustále dobýval další území, Hadrián území spojuje a jedním ze způsobů, jak je spojuje, je vytvoření tohoto velkého administrativního centra, Hadriánovy vily zde v Tivoli. Přináší elementy impéria zpět sem do vily v Tivoli. Nevytváří tím jen alternativní sídlo vlády, ale také miniaturu impéria. Když byl odkryt tento bazén, byly zde nalezeny sochy Tiberu, Nilu a krokodýlů ale také Řečtí bohové a bohyně. Řecko a Egypt, celé východní Středomoří shromážděno tady v Tivoli v této krajině. Je to jedním z Hadriánových velkých úspěchů, jako vládce, propagátora impéria a také jako organizátora prostorů, které jsou velmi, velmi příjemné. (Pozvánka na přednášku v Britském muzeu.)
video