Přihlásit se

Nacházení limity pomocí Pythagorovy goniometrické věty .

video