Jak se chovají funkce mnohočlenů v minus a plus nekonečnu? .

video