Přihlásit se

Počítání s logaritmy: změna základu logaritmu .

video