Přihlásit se

Hledání intervalu, na kterém je funkce klesající Hledání intervalu, na kterém je funkce klesající, pomocí první derivace a intervalu, kde je záporná.

video