Přihlásit se

Intervaly konvexnosti a konkávnosti Hledání intervalů, na kterých je funkce konvexní či konkávní, pomocí druhé derivace.

video