Přihlásit se

Optimalizace objemu krabice graficky Grafické vykreslení funkce objemu ke zjištění bodu maxima a jeho funkční hodnoty

video