Rovnice s absolutní hodnotou 4 Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

video