Účtová třída 1 - Zásoby
Přihlásit se
Účtová třída 1 - Zásoby (1/2) · 5:41

Dodávky na cestě Využití účtů 119 - Materiál na cestě a 139 - Zboží na cestě.

Navazuje na Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
video