Účtová třída 2 – Finanční účty
Přihlásit se
Účtová třída 2 – Finanční účty (1/6) · 7:07

Účet 261 - Peníze na cestě 1 Použití účtu 261 - Peníze na cestě. Schéma účtování na účtu 261 - Peníze na cestě.

Navazuje na Ocenění zásob při jejich výdeji.
video