Účtová třída 2 – Finanční účty
Přihlásit se
Účtová třída 2 – Finanční účty (6/6) · 12:36

Úvěry, účty 231 a 461 Účtování o úvěrech na základě výpisů z úvěrového účtu a výpisu z bankovního účtu.

Navazuje na Ocenění zásob při jejich výdeji.
video