Účtová třída 2 – Finanční účty
Přihlásit se
Účtová třída 2 – Finanční účty (5/6) · 9:38

Účet 213 - Ceniny část 2 Příklady účtování cenin, pořízení a spotřeba poštovních známek, dálničních známek, kolků a stravenek.

Navazuje na Ocenění zásob při jejich výdeji.
video