Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Přihlásit se
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy (1/6) · 9:11

Daň z přidané hodnoty (DPH) Výpočet a zaúčtování daňové povinnosti či nadměrného odpočtu DPH.

Navazuje na Účtová třída 2 – Finanční účty.
video