Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Přihlásit se
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy (3/6) · 12:49

Kurzové rozdíly Zaúčtování kurzových rozdílů.

Navazuje na Účtová třída 2 – Finanční účty.
video