Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (6/7) · 10:00

Účetní odpisy 1 Příklad výpočtu účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video