Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (7/7) · 11:17

Účetní odpisy 2 Příklad výpočtu účetních odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video