Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (1/7) · 9:36

Účtování DM 1 Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku v tuzemsku a ze zahraničí. Tvorba pořizovací ceny. Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku darem, vkladem u právnické osoby. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video