Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (2/7) · 8:10

Účtování DM 2 Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku vkladem u fyzické osoby, pořízení vlastní výrobou, dodatečné zařazení odpisovaného a neodpisovaného majetku do užívání - účtování přebytku zjištěného při inventarizaci. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video