Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (3/7) · 2:37

Účtování DM 3 Účtování prodeje dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video