Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (4/7) · 9:32

Účtování DM 4 Souhrnný příklad na účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení DM, tvorba pořizovací ceny DM, zařazení majetku do užívání, odpisy DM, prodej DM, vyřazení DM, nákup DM ze zahraničí. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video