Účtování zásob způsobem A.
Přihlásit se
Účtování zásob způsobem A. (1/4) · 3:49

Materiál způsobem A část 1 Schéma účtování materiálu způsobem A.

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video