Účtování zásob způsobem A.
Přihlásit se
Účtování zásob způsobem A. (2/4) · 11:36

Materiál způsobem A část 2 Příklad na účtování materiálu způsobem A. Pořízení materiálu, prodej materiálu, vyskladnění prodaného materiálu, výdejka materiálu do výroby.

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video