Účtování zásob způsobem A.
Přihlásit se
Účtování zásob způsobem A. (3/4) · 4:58

Účty 131 a 132 - Zboží způsobem A 1 Schéma účtování zboží způsobem A. Použití účtu 131 - Pořízení zboží. Účtování pořízení zboží, prodej zboží, vyskladnění prodaného zboží. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video