Účtování zásob způsobem A.
Přihlásit se
Účtování zásob způsobem A. (4/4) · 10:29

Účty 131 a 132 - Zboží způsobem A 2 Souhrnný příklad na účtování pořízení, prodeje a vyskladnění zboží způsobem A. Výpočet obchodní marže při prodeji zboží. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video