Ocenění zásob při jejich výdeji
Přihlásit se
Ocenění zásob při jejich výdeji (1/2) · 9:33

Ocenění zásob metodou FIFO Výpočet ocenění zásob při jejich výdeji metodou FIFO (First In First Out).

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video