Ocenění zásob při jejich výdeji
Přihlásit se
Ocenění zásob při jejich výdeji (2/2) · 9:29

Ocenění zásob metodou VAP (Vážený aritmetický průměr) Výpočet ocenění zásob při jejich výdeji metodou váženého aritmetického průměru.

Navazuje na Účtová třída 1 - Zásoby.
video