Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (4/6) · 11:00

Dlouhodobé závazky Účtování o dlouhodobých závazcích.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video