Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (5/6) · 12:18

Individuální podnikatel Účtování individuálního podnikatele.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video