Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (2/6) · 8:55

Kapitálové fondy Účtování na kapitálových fondech.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video