Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (1/6) · 13:16

Rozdělení výsledku hospodaření Účtování o rozdělení zisku a vypořádání ztráty.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video